Inspraak

We vinden het enorm belangrijk om te weten wat er leeft binnen Borgerhof. Dit helpt ons onze werking te verbeteren en vooral de kwaliteit van onze dienstverlening aan de bewoners. We doen ons uiterste best om elke dag zo vlot en rimpelloos te laten verlopen voor alle bewoners en bezoekers. De meeste vragen of problemen worden het snelst opgelost door ze gewoon te stellen aan de zorgverlener. Ook een individuele afspraak met de teamcoach, maatschappelijk werker, coördinator wonen en leven of de directeur is steeds mogelijk.

De gezamenlijke inspraak wordt per woning anders georganiseerd. Zo vindt er in de woningen voor mensen met fysieke zorgvragen minstens 1 keer per kwartaal een gebruikersraad plaats. Op dit forum worden verschillende items overlopen over het wonen en leven in Borgerhof. In de woningen voor bewoners met matige en gevorderde dementie organiseren we 4 keer per jaar een familieraad. In de woningen waar bewoners wonen met beginnende dementie wordt er tijdens de verschillende koffiemomenten gepeild naar het reilen en zeilen binnen de woning.

Vind je het beter om ons schriftelijk op de hoogte te brengen van je wensen of ongenoegens, dan kan je steeds gebruik maken van het klachtenformulier (zie klachtenbus in de gang naar de cafeteria) of de signaalkaart die te vinden is aan het onthaal. Een brief of mail schrijven is natuurlijk ook mogelijk.

Je kan ook onderstaand vertel-het-ons kaartje invullen zodat wij weten hoe wij jou kunnen helpen. Je mening stellen we erg op prijs. Alvast bedankt!