Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoeld met de verschillende woningen?

Woonzorghuis Borgerhof beschikt over 8 verschillende woningen, zowel woningen voor mensen met fysieke zorgvragen als woningen voor mensen met dementie. Door met verschillende soorten huisvesting en zorg te werken, kunnen we inspelen op de behoeften van iedereen om zo zoveel mogelijk aan je welbevinden bij te dragen.

  • 2 woningen voor ouderen met beginnende dementie: Wanneer je hier komt wonen, heb je weinig fysieke ondersteuning nodig. Een veilige omgeving, structuur en coaching bij het dagelijks leven zijn cruciaal. Daarom wordt hier veel aandacht gegeven aan het woongebeuren, maar zonder verplichtingen. Er is een gezellige eet- en leefruimte, gelegen rond een ingesloten terras, waar het ook tijdens de wintermaanden aangenaam vertoeven is. Elke woning heeft een open keuken, waar bewoners met een medewerker of mantelzorger kunnen koken of bakken.
  • 4 woningen voor ouderen met matige en gevorderde dementie: Deze woningen bieden een beschermende omgeving. Omdat je zelfredzaamheid minder is, wordt er door de medewerkers en de van domotica voorziene infrastructuur extra ingezet op je geborgenheid en veiligheid. Het leven speelt zich grotendeels af in de living en eetruimte. Van daaruit kan je naar de binnentuin of heb je altijd zicht op de binnentuin. Elke woning is voorzien van een ruim terras. Rondom deze binnentuin ligt een gang met alle kamers.
  • 2 woningen voor bewoners met fysieke zorgvragen: Deze woningen bevinden zich aan de voorzijde van het gebouw. Alle kamers hebben een individueel terras waarvan de meeste uitzicht bieden op het park. Maaltijden en gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de centraal gelegen eetruimte en living, eveneens met zicht op het park.

Hoe zijn de kamers ingericht?

Alle kamers zijn standaard ingericht met een elektrisch verstelbaar bed, een nachtkastje, een tafel, een stoel, een zetel, een kleerkast en een badkamer met toilet, lavabo en douche. De kamer kan verder ingericht worden met persoonlijk klein meubilair, op voorwaarde dat er voldoende ruimte blijft om de zorg en het onderhoud vlot te laten verlopen. Daarnaast kan je je kamer een persoonlijke toets geven door dierbare herinneringen (bv. foto’s) een plaats te geven. Dit maakt je kamer immers gezelliger, vertrouwder en huiselijker.

Mag ik mijn eigen tv of koelkast meebrengen?

Elke kamer beschikt over een televisietoestel met hospitality TV (basispakket met televisie- en radiozenders). Dit is inbegrepen in de dagprijs. Een uitbreiding op dit pakket is mogelijk, mits de betaling van een supplement. Er is geen koelkast aanwezig. Je kan deze wel huren en dan wordt deze ingebouwd in de kleerkast. Je kan ook een eigen koelkastje (niet groter dan een tafelmodel) meebrengen op voorwaarde dat er voldoende ruimte blijft om de zorg en het onderhoud vlot te laten verlopen.

Mag ik roken in het woonzorghuis?

De Borgersteinsite is een rookvrije site. Van zodra je het domein betreedt, mag er niet meer gerookt worden, uitgezonderd op de daartoe voorziene plaatsen. Binnen Borgerhof is roken enkel toegelaten in het rooklokaal naast de cafetaria. Op andere plaatsen binnen Borgerhof is het verboden om te roken. Wie het toch doet, brengt de veiligheid en de gezondheid van anderen in gevaar.

Wanneer kunnen mijn familie en vrienden op bezoek komen?

Borgerhof is een open huis dat vrij toegankelijk is. De bezoekuren zijn dan ook onbeperkt. Dit wil zeggen dat de vrijheid wordt verleend om bezoek te ontvangen in die mate dat de medebewoners er geen hinder van ondervinden. Ook de dienstverlening en verzorging moet er ongehinderd kunnen plaatsvinden. Wij raden daarom aan om bezoek te plannen tussen 9.00 en 21.00 uur.

Wie zorgt er voor mijn was?

De was van bedlinnen gebeurt door het woonzorghuis. Voor de was van je persoonlijk linnen kan je kiezen. Ofwel zorg je hier zelf voor (via familie), ofwel kan je een beroep doen op de wasserij van Borgerstein. De kosten van de wasserij worden verrekend via de factuur. We raden wel aan om alle kledij te voorzien van je naam, ook al wordt je was door je familie gedaan. Indien je gebruik maakt van de wasserij van Borgerstein, wordt je kledij automatisch gelabeld.

Wie onderhoudt mijn kamer?

De schoonmaakploeg komt op weekdagen langs om je kamer schoon te maken. We vragen wel om aandacht te hebben voor de orde en netheid van je eigen kamer en van de gemeenschappelijke ruimtes. De technische dienst zorgt voor het technisch onderhoud van het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes en voor het functioneren van de technische installaties zoals liften, branddeuren, verlichting, oproepsysteem, enz. Defecten aan persoonlijke spullen dien je zelf te (laten) herstellen.

Kan ik mijn vertrouwde huisarts behouden?

In het woonzorghuis ben je thuis. Je kan dus verder een beroep doen op je vertrouwde huisarts. Het woonzorghuis verwacht van de huisarts dat hij de nodige informatie en richtlijnen met betrekking tot de zorgverstrekking tijdig doorgeeft aan het zorgteam. Als je een andere huisarts wenst, neem je zelf de nodige stappen. Je brengt de teamcoach hiervan op de hoogte zodat de medische zorg naadloos kan verlopen.

Mag ik mijn huisdier meebrengen?

Op je kamer mogen geen huisdieren verblijven, tenzij er uitzonderlijke toelating gegeven wordt door de directeur. Huisdieren mogen wel op bezoek komen, eveneens na afspraak met de directeur.

Kan ik mijn geld zelf beheren?

Ja, het woonzorghuis doet geen beheer van gelden en goederen.

Mag ik het woonzorghuis vrij verlaten?

Je bepaalt zelf je aan- of afwezigheid in het woonzorghuis. Als je afwezig bent (bv. familiebezoek, uitstap, vakantie), verwittig je iemand van het zorgteam.

Staan jullie in voor mijn haar- en voetverzorging?

Het verzorgend personeel staat in voor een gewone wasbeurt van je haren. Voor meer professionele zorg kan je terecht bij je vertrouwde kapper of bij onze kappers in het kapsalon. We werken samen met 2 kappers die wekelijks langskomen. Een afspraak kan je maken via de teamcoach of de onthaalmedewerkers. Voor voetverzorging kan je eveneens een beroep doen op je eigen pedicure of op onze pedicure. De pedicure komt regelmatig naar het woonzorghuis. De kosten voor zowel de kapper als de pedicure worden via je factuur verrekend of rechtstreeks betaald aan je eigen kapper of pedicure.

Hoe worden de kosten aangerekend?

Na het verstrijken van elke maand ontvang jij of je familie de afrekening. Er wordt een dagprijs aangerekend voor huisvesting en verzorging in het woonzorgcentrum, verminderd met het infrastructuurforfait. Voor bepaalde diensten en leveringen kan een toeslag aangerekend worden bovenop de dagprijs. In de opnameovereenkomst vind je een gedetailleerde opsomming met prijsopgave.

Moet ik mij vooraf laten inschrijven op een wachtlijst?

Wanneer je ons contacteert om bij ons te komen wonen, betekent dit niet dat er onmiddellijk een vrije kamer ter beschikking is voor jou. Je zorgnoden en de datum van inschrijving zijn hiervoor bepalend. Wanneer het bijna jouw beurt is, word je gecontacteerd door onze maatschappelijk werker. Heb je interesse om bij ons te komen wonen, neem dan contact op met Kristel Daems, de maatschappelijk werker via 015 56 02 11 of borgerhof@borgerstein.be.

Welke verzekeringen voorziet Borgerhof?

Borgerhof heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor al haar bewoners. Daarnaast werd er ook een brandverzekering afgesloten voor de gebouwen en de inboedel van het woonzorghuis. Kostbare persoonlijke bezittingen van de bewoners zijn niet gedekt door deze polis. Indien je dit wenst, zorg je beste zelf voor een aanvullende verzekering.