Stages

Woonzorghuis Borgerhof biedt boeiende stageplaatsen aan voor studenten uit diverse richtingen zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke hulp, ... Via stages kom je als student al vroeg in aanraking met de beroepswerkelijkheid. Ze laten je proeven van de dagelijkse realiteit van het beroep en geven je de kans om specifieke vaardigheden en attitudes te verwerven. We proberen dan ook om de stagemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen op de theorie die je als student al kreeg aangeboden.

Interesse? Neem contact op met de coördinator wonen en leven, An Jacobs via an.jacobs@borgerstein.be of 015 56 03 07.