Inspectieverslagen

Een woonzorgcentrum ondergaat regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze inspectiebezoeken verlopen meestal onaangekondigd. In bijlage kan je de verslagen terugvinden.