Paramedische diensten

Ergotherapie

Onze twee ergotherapeuten staan in voor de begeleiding en ondersteuning in het dagelijkse leven. Zij bewaken tevens jouw welbevinden. Dit doen ze zowel door middel van individuele begeleiding en advies als door aangepaste kleinschalige groepsactiviteiten te organiseren.

Bij opname gaan we samen bekijken waar je interesses en noden liggen. Dit wordt met regelmaat geëvalueerd en waar nodig aangepast. Concreet kan dit onder andere gaan over begeleiding tijdens het ochtendtoilet, het maaltijdgebeuren, ondersteuning bij geheugenproblemen, creatieve activiteiten ter bevordering van de fijne motoriek en nog zoveel meer.

Onze ergotherapeuten hebben zich ook gespecialiseerd in enkele specifieke vakdomeinen waar ze zich steeds over blijven bijscholen. Zo is valpreventie een voorbeeld van een steeds evoluerend vakgebied waar meer en meer rond gewerkt wordt. Ook bij het maaltijdgebeuren komt er meer bij kijken dan puur voeding. Het gaat ook over mondhygiëne, tandzorg, maaltijdzorg en fingerfood.

Kinesitherapie

Kinebehandelingen zijn mogelijk op doktersvoorschrift. De behandelingen worden afgesteld op je behoeften. Er wordt getraind op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ook verder revalideren kan, weliswaar minder intensief als in een revalidatiecentrum. We engageren ons ook om je, indien gewenst, zoveel mogelijk in contact te brengen met de buitenwereld onder vorm van samen wandelen en fietsen. 

Er zijn twee kinesitherapeuten werkzaam in ons woonzorghuis. Zij ondersteunen vooral bewoners met een zwaar zorgprofiel. Voor deze bewoners zijn de kinebehandelingen inbegrepen in de dagprijs.

Bewoners met een minder zwaar zorgprofiel, waarbij de kinebehandelingen niet inbegrepen zijn in de dagprijs, kunnen een beroep doen op een eigen kinesitherapeut of de kinesitherapeut waarmee het woonzorghuis een samenwerking heeft.