Visie

Woonzorghuis Borgerhof staat voor:

"Wonen, leven en zorg voor ouderen met dementie of fysieke zorgnood voor wie thuis blijven wonen niet langer haalbaar is en professionele begeleiding en zorgondersteuning noodzakelijk is."

We vertrekken hierbij vanuit het concept genormaliseerd wonen. Genormaliseerd wonen betekent dat bewoners samenleven op het ritme van het dagelijks leven. Voor bewoners met dementie wordt dit extra ondersteund door kleinschalige woningen.

Om van normalisatie te kunnen spreken moeten 5 voorwaarden voldaan zijn:

  • Integratie en participatie
  • Zorg op maat
  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van relaties
  • Autonomie en geborgenheid

Om bovenstaande te kunnen realiseren is een persoonsgerichte benadering van wonen, leven en zorg onvermijdelijk. Hiervoor baseert het woonzorghuis zich op het behoeftemodel van Kitwood. (*)